Werkzaamheden

 

Independent Advisors geven advies op het gebied van:

Strategische planning

 • Het ontwikkelen van een bedrijfsstrategie, waaronder het formuleren van een missie, visie en waardes van een bedrijf;
 • Implementeren van strategie: vertalen naar SMART doelen en maatstaven; Bewustwording krijgen binnen gehele organisatie;
 • Monitoren en, indien nodig, aanpassen van strategie om competitief voordeel te behouden;
 • Opstellen en bijwerken van business plan.

Business Development

 • Aanpassing naar moderne marketingmix: van de 4 P’s naar de 7 C’s (consumer, cost, communication, convenience, corporation, commodity and channel);
 • SWOT analyse;

Maar ook praktische zaken zoals:

 • Hoe komen onze verkopers aan nieuwe klanten?
 • Hoe gaan we om met onze bestaande klanten?
 • Krijgen onze verkopers wel voldoende ondersteuning vanuit de interne organisatie (processen, IT en andere afdelingen)?

Credit Management

 • Bij het MKB vertegenwoordigen commerciële vorderingen gemiddeld 35% van de balans;
 • In 80% van de gevallen komen oninbare vorderingen voor bij vaste klanten;
 • Vorderingen worden steeds trager betaald (stijgende DSO), en er zijn steeds meer faillissementen;

Wij zijn bekend met het inkopen van bedrijfsinformatie, incasso, factoring en het afdekken van risico’s.

Zakelijke kredietverlening

 • Bij het MKB wordt er vaak te veel betaald voor bedrijfsfinancieringen;
 • Kredieten worden minder makkelijk verlengd en toegekend door strengere solvabiliteitseisen bij banken;
 • Alternatieve bedrijfsfinancieringen zoals crowdfunding, leasing en venture capital worden steeds belangrijker;
 • Verbeteren werkkapitaal door handelsfinanciering (trade finance) en 100% financiering van duurzame investeringen.

Wij adviseren over, en bemiddelen in,  (alternatieve) bedrijfsfinancieringen.

Administratieve dienstverlening

 • Salarisadministratie;
 • Belastingadvies;
 • Boekhouding en accountancy werkzaamheden.

Vermogensopbouw

 •  Belangenbehartiger bij financiële instellingen;
 • Onafhankelijk beoordelen van effectenportefeuilles;
 • Advies over investeringen, sparen en beleggen;
 • Financiële planning en pensioenadvies