Deutsche Bank Debacle

Posted on: september 13th, 2013 by Paul van der Meijden | No Comments

Vanochtend stond in het FD dat ondernemers in de knel zitten bij de Deutsche Bank.  De ondernemers kwamen in 2009 gedwongen bij de Deutsche Bank terecht toen deze bank onderdelen van ABN Amro overnam. De Deutsche Bank wenst nu echter afscheid te nemen van 16.000 MKB ondernemers.

Dit is sinds april bekend, en sinds die tijd zijn, hebben een aantal MKB-ers een nieuwe  bank gevonden.  Er komen echter duizenden ondernemers in de problemen omdat ze niet welkom zijn bij een andere bank.

Het gaat om ondernemers met een rekening-courant krediet. Deze kredieten zijn vaak voor de kredietcrisis afgesloten, en worden door alle andere banken (zelfs ABN Amro) als nieuwe kredieten gezien en als zodanig beoordeeld met alle bijkomende eisen. De MKB-ers moeten hierdoor zo veel tijd besteden aan het zoeken naar een andere bank dat hun gewone bedrijfsvoering in gevaar komt.

Bovendien bestaat de kans dat ze alleen nog maar geaccepteerd worden door een bank met een veel lagere faciliteit. Dit heeft ingrijpende gevolgen op het werkkapitaal en betekent een flinke beperking in de bedrijfsvoering.

Deutsche Bank probeert een passende oplossing te bieden voor de gedupeerde ondernemers, maar in de praktijk betekent dit slechts uitstel, of een afspraak over aflossen van het krediet.

Gelukkig zijn er alternatieve oplossingen.

Door anders om te gaan met voorraden, debiteuren en crediteuren heb je genoeg aan een lager rekening-courant krediet. Daarnaast zijn er alternatieve financieringsvormen zoals crowdfunding, leasing en venture capital die uitkomst kunnen bieden en de afhankelijkheid van een bank verkleint.

Wij roepen de gedupeerde ondernemers op om contact op te nemen met een onafhankelijk adviseur om zich te laten begeleiden in de zoektocht naar een optimale financiering.

Independent Advisors
Hillegomstraat 12-14
1058 LS Amsterdam
info@independentadvisors.nl
www.independentadvisors.nl